Als intermediair staat Rura-Arnhem voor een persoonlijke aanpak, waarin heldere en frequente communicatie centraal staan. Kennis van water en kennis van mensen is de verbindende factor in deze aanpak. Wij maken ons sterk om de vraag achter de vraag te formuleren en te beantwoorden. Rura-Arnhem biedt de volgende diensten:

  • Rivierkundige producten (Qh-relaties, afvoerduurlijnen en betrekkingslijnen)
  • Kennis van interactie tussen Rijn en Maas en het landelijk gebied
  • Beschrijving van rivierkundige werkprocessen
  • Hoogwaterdraaiboeken
  • Vraagarticulatie: nader specificeren van rivierkundige vragen binnen waterbeheer
  • Draagvlakonderzoek omtrent waterbeleid
  • Randvoorwaarden ten behoeve van hydraulische modellen
  • Coördinatie van hydraulisch rekenwerk
  • Bouw, calibratie en gebruik van 1D-modellen

Rura-Arnhem werkt graag samen
Deskundigen uit het netwerk van Rura-Arnhem leveren aanvullende expertise of capaciteit. De onafhankelijke positie en het uitgebreide netwerk van Rura-Arnhem maken het altijd mogelijk om de beste expertise voor een specifiek project in te zetten.

Rura-Arnhem staat daarbij garant voor de kwaliteit van het eindproduct. Partners zijn onder andere: