Op de plek waar de rivier de Roer uitmondt in de rivier de Maas heeft in de Romeinse tijd een heiligdom gestaan, gewijd aan de godin Rura. Water werd gezien als de oorsprong van het leven en daarom werden langs beken en rivieren wel vaker goden vereerd. Riviergoden beschermden het water en vervloekten diegenen die zich tegen het water keerden. De ligging, namelijk vlakbij de uitmonding van de ene rivier in de andere, maakt het heiligdom van Rura uniek.

In de afgelopen jaren is het waterbeheer steeds ingewikkelder geworden en bij de opzet en inrichting ervan lopen de belangen bij beheerders veelal niet parallel. Wanneer verschillen in inzicht en kennis uitmonden in miscommunicatie en onbegrip, loopt nieuw waterbeleid een aanzienlijke kans te mislukken.

Zoals het heiligdom van Rura op de grens van twee rivieren stond, profileert Rura-Arnhem zich als intermediair tussen beleid en beheer. Het biedt daartoe kennis en inzicht in de technische, bestuurlijke, maatschappelijke en beleidsmatige mogelijkheden op het gebied van waterbeheer.

Rura-Arnhem bestaat uit een klein maar zeer enthousiast team van twee medewerkers.