Naast actualisaties en randvoorwaarden voor modellen voert Rura-Arnhem ook modelstudies uit. Daarbij worden bijdrages geleverd aan modelstudies met behulp van WAQUA. De expertise van Rura-Arnhem ligt echter vooral op het gebied van de 1D-modellering met behulp van SOBEK.

Terug naar portfolio


Projecten

Afvoerstatistiek Rijntakken en Maas
RWS-WVL
2017

Modelopzet en validatie SOBEK3 Veluwerandmeren
Deltares
2015

Bouw deelmodellen Rijntakken, versie 1 & 2
Agtersloot Hydraulisch Advies
2015, 2016

Bouw WAQUA-model Bovenmaas
Agtersloot Hydraulisch Advies
2015

Duitse Vecht in SOBEK3
Deltares
2015

Advisering in KPP modelschematisaties zoet
Deltares
2013

Opstellen van verhanglijn t.b.v. BRV IJssel 2012
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
2012

Modellering maatregel Avelingen in 1D-model
AHA BV
2012

Berekeningen noodzakelijke afvoercapaciteit gemaal Afsluitdijk
Strukton Engineering bv
2011

Berekeningen noodzakelijke spuicapaciteit Afsluitdijk
Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied
2011

2-daagse cursus SOBEK Modellering, oppervlaktewater Blaricummermeent
IF Technology
2011

Hydraulisch model Vecht
Waterschap Velt en Vecht
2011

Inventarisatieonderzoek basisgegevens hydrologische model-schematisaties
AHA BV
2010