In het rivierbeheer worden de waterbewegingsmodellen WAQUA en SOBEK ingezet. Bij het gebruik van deze modellen is een consistente inzet belangrijk. Een deel van de consistentie hangt samen met een actuele gebiedsbeschrijving. Een ander deel hangt samen met de randvoorwaarden (afvoeren en waterstanden) die als invoer dienen voor de modellen. Rura-Arnhem heeft bijdragen geleverd aan software van Deltares waarmee randvoorwaarden kunnen worden aangemaakt. Deze software is en wordt door Rura-Arnhem gebruikt voor het aanmaken van modelinvoer voor diverse studies.

Daarnaast voert Rura-Arnhem onderzoeken uit naar de verbetering van uitgangspunten bij de te gebruiken randvoorwaarden.

Terug naar portfolio


Projecten

Opname nieuwe beschrijving laterale toestroming Rijntakken en Maas
Rijkswaterstaat Oost-Nederland & Zuid-Nederland
2018

Actualisatie beschrijving laterale toestroming Rijntakken en Maas
Rijkswaterstaat Oost-Nederland & Zuid-Nederland
2017

Bouw WAQUA-model Bovenmaas
Agtersloot Hydraulisch Advies
2016

Analyse afvoerreeks Borgharen-dorp
Rijkswaterstaat WVL
2014

RWSoS rivieren analyse modeloverschatting Lobith
Rijkswaterstaat WVL
2014

Gevoeligheidsanalyse golfvorm bij afvoergolven Deltamodel
Deltares
2013

Analyse SOBEK-model Vecht
Waterschap Velt en Vecht
2013

Methode berekening mhw bedijkte Maas
Rijkswaterstaat Waterdienst
2012

Deltamodel afvoergolven 2015/2050/2100
Rijkswaterstaat Waterdienst
2012

Minisymposium n.a.v. 100 jaar meetreeks Borgharen
Movares
2010

Geschiedenis en toekomst van de zijdelingse toestroming
Deltares
2010

Aanmaken randvoorwaarden WTI2011
Deltares
2010