Met de uitgebreide kennis en ervaring rondom modellering en rivierkundige advisering doet Rura-Arnhem de review van rapportages van derden. De inhoudelijke en tekstuele aanvullingen leiden uiteindelijk tot een beter eindproduct voor de opdrachtgever.

Terug naar portfolio

NAP

 

 

 

 

 

 

 

Projecten

Review Toetsen verificatievoorschrift afvoercapaciteit Afsluitdijk
Rijkswaterstaat GPO
2016

Review documentatie SOBEK3 modellen
Deltares
2014

Review rapportage “Rivierkundig onderzoek Gameren”
AHA BV
2014

Evaluatie Hulpprogrammatuur 2.00
Deltares
2013

Review Implementatie toekomstig stuwbeheer Maas in WAQUA
AHA BV
2012

Review hulpprogrammatuur SOBEK en WAQUA
Deltares
2011

Review WAQUA-simulaties Vegetatienormering
AHA BV
2010