Voor het dagelijkse waterbeheer worden door de waterbeheerders specifieke adviezen gevraagd aan Rura-Arnhem. Deze werkzaamheden zijn zeer variabel. Enkele voorbeelden:

  • Waterbalansstudie in het Belgisch-Nederlandse grensgebied:
  • Voor stuw Sambeek is in 2014 een handelingskader en een handelingsdraaiboek opgesteld.
  • Voor de Rijntakken en Maas is er een hoogwaterevaluatie uitgevoerd n.a.v. het hoogwater van januari 2011.
  • Voor de ADM-Driel is een methodiek uitgewerkt voor hiaatopvulling.

Afhankelijk van de vraagstelling wordt samenwerking gezocht met enkele partners van Rura-Arnhem. Voor WAQUA-simulaties wordt samenwerking gezocht met AHA BV. GIS-analyses kunnen worden uitgevoerd door Acima, Rivierkundig advies en Geospace.

Waterbalansstudie

perfecte_waterbalans

verstoorde_waterbalans

 

 

 

 

Een waterbalans is een nuttig middel om afvoerreeksen onderling te vergelijken. Kleine verschillen leiden al snel tot een verstoorde waterbalans.

Terug naar portfolio


Projecten

Maatgevende hoogwaterstanden Maas
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
2016

Advisering Geleenbeek
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
2014-2015

Samenstellen handelingskader en draaiboek stuw Sambeek
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
2013

Meuse water balance study in the Belgian-Dutch border area
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
2012

Evaluatie hoogwater 2011 Rijntakken en Maas
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
2011

Begeleiding WAQ2Prof-auto
Deltares
2010