Het Nederlandse riviersysteem verandert ingrijpend door menselijk ingrijpen. Om deze veranderingen bij te houden worden door Rijkswaterstaat een aantal rivierkundige producten in een hogere frequentie geactualiseerd dan in het verleden gebruikelijk was. In opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland en RWS Zuid-Nederland heeft Rura-Arnhem de afgelopen jaren bijdrages geleverd aan rivierkundige producten als betrekkingslijnen, QH-relaties en Qf-relaties.

Met een betrekkingslijn kan op basis van een afvoer of een waterstand op een bovenstrooms meetpunt snel een grof inzicht worden verkregen ten aanzien van de verwachtingswaarde van de benedenstroomse waterstanden.

Met een QH-relatie kan op basis van een lokale waterstand inzicht worden verkregen in de lokale afvoer op de rivier. Bij de meer geavanceerde Qf-relaties kan in de afvoerbepaling naast de lokale waterstand ook rekening worden gehouden met stuwbeheer, autonome bodemdaling en hysterese.

Terug naar portfolio


Projecten

Update database IJsselmeer
Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening
2015, 2017, 2018

Opstellen QH-relatie Venlo
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
2017

Opstellen betrekkingslijnen Maas
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018

Bijdrage kenmerkende waarden
Rijkswaterstaat CIV
2016

Opstellen betrekkingslijnen Maas
Agtersloot Hydraulisch Advies
2016

Aanpassing Qf-relatie Eijsden en opstellen Qf-relatie Megen
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
2016

Opstellen betrekkingslijnen Rijntakken
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
2010, 2012, 2014, 2016

Optimalisering Qf-relatie Eijsden
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
2014

Beheer en onderhoud Qf-relaties
Rijkswaterstaat CIV
2013

Onderzoek Qf-relatie Eijsden-Grens
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
2013