Welkom bij rivierkundig adviesbureau rura-arnhem

Diensten & Producten

Rura-Arnhem is een onafhankelijk adviesbureau dat met veel enthousiasme zich verdiept in beleid- en beheersvragen binnen waterbeheer.

Rivierkundige producten

Voor de rivierbeheerder vormen QH-relaties, betrekkingslijnen en waterbalansen hulpmiddelen bij het dagelijks rivierbeheer. Rura-Arnhem levert deze producten voor de Rijntakken, de Maas en het IJsselmeer.

Meer informatie…

Modelactualisaties

Modellen bieden de rivierbeheerder ondersteuning bij hoog- en laagwater vraagstukken.  Door veranderingen op de rivier, moeten deze modellen regelmatig worden geactualiseerd. Rura-Arnhem levert een bijdrage aan deze actualisaties.

Meer informatie…

Rivierkundige advisering

Met gebieds- en modelkennis worden kleinere adviesvragen van rivierbeheerders beantwoord. Dat varieert van functionele eisen voor software en stuwbeheer, tot gevoeligheidsanalyses en modelsimulaties.

Meer informatie…